Referat fra digitalt styremøte i Norsk Skogkattring 10. juni 2021

GF kalles nå årsmøte. Styret ble enige om digitalt årsmøte denne gangen uansett smittesituasjon. Vi har tro på flere deltakere på årsmøtet når det arrangeres digitalt og på en hverdagskveld.

Årsmøtet avholdes i august / september. I henhold til vedtektene avholdes årsmøtet innen utgangen av september. Styret velger å avholde årsmøtet digitalt for å være sikre på å gjennomføre innen tidsfristen. Fint å prøve ut i år og kanskje gjøre senere år også. Valgkomitéen igangsettes.

Gammelt og nytt styre må samarbeide / overlappe om vi får til mesterskap i oktober.

Skogkattmesterskap høsten 2021
Styret ble enige om å avholde mesterskapet lørdag 9. oktober i Hønefoss dersom smittesituasjonen tillater det. Denne datoen virker best tatt andre utstillinger i betraktning.

Andre mulige aktiviteter

Forslag:
  Hjertesykdom hos katt. Eva forespør Liva Vatne.
  Fotokurs
  Kurs i pelsstell i løpet av høsten - januar
  Patent på NFO: Ansvarlige i saken er Anniken og Frøydis Husøy
  Skogkattvisninger i høst / vinter: Promotere NFO på Musti. Koordinere slik at vi kan ha visninger på flere Mustibutikker på samme dato. Kontakte Musti når vi vet mer.

Finn.no
Umulig å kommunisere med finn.no hvordan promotere forskjellen på rasekatt og huskatt; dvs hva man får ved kjøp av rasekatt.
Forslag fra Hilde:
  Legge ut sjekkliste på skogkattringen.no på hva man må sjekke ut ved kjøp av NFO. Hilde lager utgangspunkt på styresiden vår på FB.

Status på vedtektskomitéen
Hilde gjennomgikk tanken bak forslag til strukturendring. Endringsforslaget legges ut på styresiden på FB. Forslag til oppdaterte vedtekter behandles på årsmøtet.

Eventuelt
Oppdrettere bør legge ut kattunger på hjemmesidene våre, selv om kattunger er forhåndsreservert / solgt.

Forslag fra Hilde: Invitere medlemmene til Teams kaffeprat. Hensikt: Bli kjent med hverandre, prate løst og fast om rasen vår og andre ting.
Når? Tirsdag 29. juni kl 19:00. Hilde har lagt ut invitasjon på medlemsforumet!
Nytt styremøte: Onsdag 7 juli kl 19:00