Oppsummering av digitalt styremøte i Norsk Skogkattring 26. januar 2021

1) Referat fra styremøtet 14.10.20 godkjent.

2) Medlemsstatus. Skogkattringen har per i dag over 100 medlemmer. Flere nye medlemmer. Giroer på medlemskontingent 2021 sendt ut 1. februar, betalingsfrist 1. mars.

3) Webutstillingen vår. 55 katalogførte katter. Bilder lagt ut på FB av klassevinnerne. Premier til klassevinnerne sendt ut: Bløtfôr fra RC og stamtavleperm fra Agria er sendt.
Dommerne Sara Moroni og Caroline Stoa er fornøyde. Styret takker for god oppslutning om webutstillingen.

4) Medlemsforumet på Facebook. Stor oppslutning om forumet. Suksess med å invitere medlemmene til å legge ut bilder av alle fargegruppene. Følge opp dette med andre typer temabilder.
Forslag til nye aktiviteter: Styret initierer til temaer som f eks pelsstell, info til kattungekjøpere etc.

5) Hjemmesidene våre. Styret har fått mye skryt for våre nye hjemmesider, www.skogkattringen.no
Stor takk til Jon Wikne for gjennomført kjempejobb med omleggingen av hjemmesidene.

6) Skogkattmesterskap 2021? Styret har diskutert skogkattmesterskap i 2021. Det er per i dag for tidlig å ta en beslutning om det vil være mulig å arrangere skogkattmesterskap i år.

7) Idéer til utadrettet virksomhet
Hva gjør Skogkattringen og hvordan mht promotering av norsk skogkatt?
  Legge ut NFOs historie på hjemmesidene. Dette ble først publisert på medlemsforumet.
  Legge ut på hjemmesidene forskjellen på norsk skogkatt og huskatt / streetmix.
  Etter forslag framsatt på GF: NSR søker patent / varemerke på norsk skogkatt.

8) Muligheter for samarbeid med Royal Canin (RC), Agria og evt andre samarbeidspartnere
  Legge ut logoene til RC og Agria på hjemmesidene våre. De er våre trofaste sponsorer.

9) Idéer til medlemsaktiviteter
  Nye bildetråder: Vinterbilder med frist 1. mars. . Det er i gang pr 28.01.
  Digitalt fotokurs. Asbjørn Eide har sagt ja til å kjøre digitalt fotokurs. Mer informasjon kommer senere.
  Pelsstell. Mer informasjon kommer senere.

Har DU forslag / idéer til medlemsaktiviteter? Legg det gjerne ut på medlemsforumet vårt!